Nasz zespół

Monika Kafel
mgr Monika Kafel
DorotaNagraba
mgr Dorota Nagraba
AnnaWrona
mgr Anna Wrona

Nasze metody

Prowadzimy terapię ogólnorozwojową – zajmujemy się budowaniem kompetencji językowych naszych podopiecznych oraz stymulacją wszystkich funkcji poznawczych.


Co ćwiczymy podczas zajęć?

 • rozwój systemu językowego
 • percepcję wzrokową
 • percepcję słuchową
 • naukę czytania metodą sylabową
 • naukę liczenia w oparciu o system Numicon
 • stymulację lewej półkuli mózgu
 • myślenie przyczynowo-skutkowe
 • logiczne myślenie
 • rozwój umiejętności społecznych
 • rozwój zabawy
 • pamięć
 • motorykę mała i dużą

Wszystkie dzieci, które mieszkają daleko od Krakowa – w innym mieście, na drugim końcu Polski lub za granicą i nie mogą uczęszczać do nas na regularną terapię raz lub kilka razy w tygodniu, zapraszamy na „TURNUSY LOGOPEDYCZNO-TERAPEUTYCZNE”.

 • czas trwania – 1 lub 2 tygodnie
 • liczba godzin dostosowana do wieku i możliwości dziecka – zazwyczaj od 2 do 4 godzin dziennie z przerwami pomiędzy zajęciami
 • zajęcia indywidualne
 • program terapii ustalany indywidualnie dla każdego dziecka

Nasz gabinety logopedyczno-terapeutyczne otrzymały tytuł Partnera PUS.


Nasi podopieczni

Pracujemy z dziećmi z:

 • opóźnionym i niezakończonym rozwojem mowy
 • dysleksją
 • alalią
 • dyslalią
 • autyzmem
 • zespołem Aspergera
 • zespołem Downa
 • niepełnosprawnością intelektualną
 • afazją
 • wadami wrodzonymi i zespołami wad genetycznych
 • całościowymi zaburzeniami rozwoju
 • porażeniem mózgowym
 • nadpobudliwością psychoruchową
 • zespołem FAS
 • wielojęzycznością
 • niedosłuchem (dzieci niesłyszące z implantem lub aparatem słuchowym)

Prowadzimy także zajęcia:

 • ogólnorozwojowe, wspierające rozwój intelektualny
 • z nauki czytania metodą sylabową
 • z nauki liczenia w oparciu o system Numicon


Nasza siedziba

Adres:
ul. Sądowa 1/16
31-542 Kraków – Grzegórzki