CENNIK


Zajęcia logopedyczno-terapeutyczne 90 zł / 60 min.
Zajęcia ogólnorozwojowe/nauka czytania/nauka liczenia 90 zł / 60 min.
Konsultacja/pierwsze spotkanie 120 zł / 60 – 90 min.
Opinia logopedyczna na piśmie 30 zł

Czas trwania zajęć oraz ich częstotliwość jest ustalana indywidualnie dla każdego ucznia. Dla osób, które mieszkają daleko i nie mogą przyjeżdżać na zajęcia regularnie, prowadzimy turnusy terapeutyczne.