CENNIK


Zajęcia logopedyczno-terapeutyczne 100 zł / 60 min.
Zajęcia ogólnorozwojowe/nauka czytania/nauka liczenia 100 zł / 60 min.
Opinia logopedyczna na piśmie 50 zł