NASZE TERAPEUTKI

Katarzyna Biernacka
mgr Katarzyna Biernacka
Monika Kafel
mgr Monika Kafel
Dorota Nagraba
mgr Dorota Nagraba
Anna Wrona
mgr Anna Wrona

KatarzynaBiernacka

mgr Katarzyna Biernacka

Logopeda, filolog polski; jestem absolwentką filologii polskiej ze specjalnością nauczycielską z logopedią oraz podyplomowych studiów neurologopedycznych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie. Pracę magisterską na temat wysokich technologii w słownictwie dzieci przedszkolnych napisałam pod kierunkiem Profesor Jagody Cieszyńskiej-Rożek.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pod okiem terapeutów z Centrum Metody Krakowskiej oraz podczas praktyk w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących w Krakowie przy ul. Spadochroniarzy, w prywatnym gabinecie logopedycznym „SY-LA-BA” oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym pn. „Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych”
w Krakowie przy ul. Szopkarzy.

Przez pięć lat pracowałam w Centrum Metody Krakowskiej. Ponadto uczestniczyłam w warsztatach nauki czytania dla dzieci, prowadziłam także spotkania dla rodziców, logopedów i nauczycieli „Metoda Krakowska – warsztat pracy terapeuty” oraz „Porady logopedyczne” o tematyce: jak uczyć czytać oraz jak ćwiczyć lewą półkulę mózgu. Udzielam porad z zakresu logopedii w dziale „Okiem eksperta” na portalu Czas Dzieci.

Ukończyłam następujące szkolenia:

 • Dyslalia. Diagnoza i terapia wybranych form zaburzeń (prowadzące: prof. UŚ dr hab. Danuta Pluta–Wojciechowska i dr Barbara Sambor)
 • System Numicon – podstawowe umiejętności matematyczne (prowadząca: mgr Dagmara Kubiak)
 • Metoda Krakowska w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych – warsztat praktyczny (prowadząca: mgr Katarzyna Sedivy)
 • Praca z dzieckiem autystycznym – początek drogi. Warsztat praktyczny (prowadząca: mgr Agnieszka Bala)
 • Alalia (opóźniony rozwój mowy, SLI) – diagnoza i terapia (prowadząca: dr Ewa Bielenda-Mazur)
 • Rozwój i stymulacja dziecka w pierwszym roku życia (prowadząca: dr Ewa Bielenda-Mazur)
 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji – niesłyszących, autystycznych, z afazją (prowadząca: dr Zdzisława Orłowska-Popek)
 • Rozwijanie funkcji poznawczych u dzieci w wieku przedszkolnym (prowadząca: mgr Agnieszka Bala)
 • Diagnozowanie możliwości poznawczych i ocena rozwoju Międzynarodową Skalą Wykonaniową Leitera (prowadząca: prof. zw. dr hab. Jagoda Cieszyńska-Rożek)
 • Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu (prowadząca: prof. UP dr hab. Marta Korendo)
 • Test SON-R 2,5–7. Badanie i interpretacja wyników (prowadząca: prof. zw. dr hab. Jagoda Cieszyńska-Rożek)
 • Diagnoza i terapia wad wymowy (prowadząca: mgr Alicja Kabała)
 • I Międzynarodowa Neurobiologiczna Konferencja Naukowa – Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Monika Kafel

mgr Monika Kafel

Logopeda, filolog polski, specjalistka Symultaniczno–Sekwencyjnej Nauki Czytania w grupie.

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku filologia polska ze specjalnością nauczycielską z logopedią w Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie. Pracę magisterską na temat programowania języka u osób z niepełnosprawnością intelektualną napisałam pod kierunkiem profesor Jagody Cieszyńskiej–Rożek. Obecnie jestem słuchaczką podyplomowych studiów kwalifikacyjnych na kierunku neurologopedia kliniczna z wczesną interwencją logopedyczną w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Piszę pracę dyplomową pod kierunkiem profesor Danuty Pluty–Wojciechowskiej.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pod okiem certyfikowanych terapeutów Metody Krakowskiej podczas licznych praktyk i wolontariatów w trakcie studiów. Przez 2,5 roku pracowałam jako terapeutka w Centrum Metody Krakowskiej oraz prowadziłam warsztaty Wczesnej Nauki Czytania z wykorzystaniem systemu Numicon.

W kręgu moich zainteresowań jest wpływ wczesnej nauki czytania na rozwój poznawczy dziecka. Aby jak najlepiej pomagać moim podopiecznym, cały czas poszerzam swoją wiedzę.

Szkolenia które udało mi się ukończyć do tej pory:

 • Dyslalia. Diagnoza i terapia wybranych form zaburzeń (prowadzące: prof. UŚ dr hab. Danuta Pluta–Wojciechowska i dr Barbara Sambor)
 • Nie patrzy, nie słucha, nie mówi. Trening bazowych umiejętności komunikacyjnych (prowadząca: dr Marzena Machoś)
 • Rozwijanie kompetencji matematycznych z wykorzystaniem systemu Numicon (prowadząca: mgr Dagmara Kubiak)
 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji – niesłyszących, autystycznych, z afazją (prowadząca: dr hab. Zdzisława Orłowska–Popek)
 • Terapia neurobiologiczna dla początkujących (prowadząca: prof. zw. dr hab. Jagoda Cieszyńska–Rożek)
 • Symultaniczno–Sekwencyjna Nauka Czytania (prowadząca: dr hab. Zdzisława Orłowska–Popek)
 • Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu (prowadząca: dr hab. Marta Korendo)
 • Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych (prowadzące: dr hab. Marta Korendo oraz dr Katarzyna Sedivy)
 • Praca z dzieckiem autystycznym – początek drogi. Warsztat praktyczny (prowadząca: mgr Agnieszka Bala)
 • Metody wywoływania głosek (prowadząca: dr Alicja Kabała)
 • Stymulacja funkcji poznawczych – wzrokowych, słuchowych i motorycznych (prowadząca: mgr Agnieszka Bala)
 • Test SON-R 2,5–7. Badanie i interpretacja wyników (prowadząca: prof. zw. dr hab. Jagoda Cieszyńska–Rożek)
 • Dziecko zagrożone dysleksją, z dysleksją i innymi zaburzeniami – wspomaganie rozwoju (prowadząca: dr Katarzyna Sedivy–Mączka)
 • Stymulacja funkcji poznawczych dzieci z zespołem Downa (prowadząca: mgr Marta Młodzińska)

Dorota Nagraba

mgr Dorota Nagraba

Jestem absolwentką pedagogiki inkluzywnej i logopedii. Przypadek sprawił, że zetknęłam się z terapią Metodą Krakowską i odkryłam swoją pasję, jaką jest praca z dziećmi. Całkowicie odmieniłam moje życie zawodowe i kierowanie oddziałem banku zamieniłam na kierowanie rozwojem umysłów najmłodszych.

Praktykę pedagogiczną odbywałam w Centrum Metody Krakowskiej, gdzie zdobyłam doświadczenie zawodowe – najpierw podczas działalności wolontaryjnej, a następnie podczas mojej 3,5 letniej pracy w tej placówce.

Prowadzę terapię dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej: z autyzmem, zespołem Aspergera, zespołem Downa, alalią, afazją, dysleksją, zespołami genetycznymi. W kręgu moich zainteresowań pozostaje terapia miofunkcjonalna.

Swoją wiedzę poszerzałam w trakcie następujących szkoleń:

 • Dyslalia. Diagnoza i terapia wybranych form zaburzeń (prowadzące: prof. UŚ dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska i dr Barbara Sambor)
 • Nie patrzy, nie słucha, nie mówi. Trening bazowych umiejętności komunikacyjnych (prowadząca: dr Marzena Machoś)
 • Rozwijanie kompetencji matematycznych z wykorzystaniem systemu Numicon (prowadząca: mgr Dagmara Kubiak)
 • Ćwiczenia funkcji wzrokowych – rozwojowe programowanie terapii (prowadząca: mgr Agnieszka Bala)
 • Metody badania zagrożenia dysleksją (prowadząca: prof. UP dr hab. Marta Korendo)
 • Metody wywoływania głosek (prowadząca: dr Alicja Kabała)
 • Diagnoza i terapia wad wymowy (prowadząca: dr Alicja Kabała)
 • Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania (prowadząca: mgr Katarzyna Sedivy)
 • Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu (prowadząca: prof. UP dr hab. Marta Korendo)
 • Terapia neurobiologiczna (prowadząca: prof. zw. dr hab. Jagoda Cieszyńska)
 • Terapia neurobiologiczna – pamięć (prowadząca: prof. zw. dr hab. Jagoda Cieszyńska)
 • Test SON-R 2,5–7. Badanie i interpretacja wyników (prowadząca: prof. zw. dr hab. Jagoda Cieszyńska)
 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji – niesłyszących, autystycznych, z afazją (prowadząca: dr Zdzisława Orłowska-Popek)
 • Gesty wizualizacyjne i MTG w procesie budowania systemu językowego dzieci z zespołem Downa (prowadząca: mgr Małgorzata Kuśnierz)
 • Terapia sygmatyzmu międzyzębowego (prowadząca: mgr Anna Balewska)

Anna Wrona

mgr Anna Wrona

Jestem logopedą i filologiem polskim, absolwentką Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Pracę magisterską dotyczącą wpływu wysokich technologii na rozwój poznawczy i językowy pięcioletnich dzieci w grupie przedszkolnej napisałam pod kierunkiem dr Zdzisławy Orłowskiej-Popek. Umiejętności praktyczne doskonaliłam podczas kilkuletniej działalności wolontaryjnej oraz w trakcie stażu odbytego w Centrum Metody Krakowskiej. Doświadczenie zawodowe zdobywałam również w trakcie praktyk w Prywatnej Szkole Podstawowej i Gimnazjum Salwator, a także w Niepublicznym Przedszkolu ArcelorMittal ,,Akademia Małych Pociech w Krakowie”. Ponadto współprowadziłam zajęcia z Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci w wieku od pięciu do dziewięciu lat. Przez niespełna dwa lata pracowałam w Centrum Metody Krakowskiej. Zajmuję się terapią dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej.

Ukończyłam następujące szkolenia:

 • Metody wywoływania głosek (prowadząca: dr Alicja Kabała)
 • Test SON-R 2,5–7. Badanie i interpretacja wyników (prowadząca: prof. zw. dr hab. Jagoda Cieszyńska)
 • Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu (prowadząca: dr hab. Marta Korendo)
 • Symultaniczno–Sekwencyjna Nauka Czytania w przedszkolu (prowadząca: mgr Agnieszka Bala)